Tonight - Stand-up comedy

My first time going to Stand-up comedy. Club Studio 5, Nikolay Urumov, About the sex, politic and other blatant things :-)
Първият път когато ще посетя т. нар. стенд-ъп комедия. Студио 5, Ники Урумов, За секса, политиката и други проЗташки неща :-)

1 comment: